მათემატიკა, I კლასი - რიცხვების 5 და 6 ჩაწერა; რიცხვი 7 და რიცხვი 8 #ტელესკოლა

ტელესკოლა

I კლასი