მათემატიკა, I კლასი - რაოდენობათა შედარება #ტელესკოლა

ტელესკოლა

I კლასი