მათემატიკა, I კლასი - ორნიშნა და ერთნიშნა რიცხვები; რიცხვი 10 #ტელესკოლა

ტელესკოლა

I კლასი