მათემატიკა, I კლასი - 0; რიცხვების 0-ის და 9-ის ჩაწერა #ტელესკოლა

ტელესკოლა

I კლასი