ხანმოკლე XX საუკუნე - 1960
  • ქალაქი ბრაზილია
  • არაფერს ვნანობ
  • კამიუ და პასტერნაკი
  • დიდი კინო