კაცები პირველზე! სტუმარი: ბექა ბურჯანაძე

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები