#აგროამბები ხევსური გოგო შვეიცარულ სკოლაში - როგორ იღებს აგროგანათლებას მომავალი ფერმერი

ფერმა