ტეგი: სოციალური პოლიტიკა

რეალური სივრცე - სივრცე, რომელიც ჩვენ გვეკუთვნის
მწვანე რეალური სივრცე #LIVE
რეალური სივრცე - ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონდე ადამიანების რეალური სივრცე
რეალური სივრცე - ფსიქიკური ჯანმრთელობა #LIVE
ჯანმრთელობის კაპიტალი ეკონომიკური ზრდის განმსაზღვრელი ფაქტორია
რეალური სივრცე - პროტესტი ჰესების წინააღმდეგ
რეალური სივრცე - ჰესების მშენებლობა და სასწორის ორი მხარე #LIVE
პირველი აუდიტორია - სოციალური ქსელები და სოციალური რეალობა #LIVE
აზბესტით განპირობებული დაავადებების გამოვლენის პრობლემა საქართველოში
რეალური სივრცე - სასიკვდილო შრომა
რეალური სივრცე - რატომ კვდებიან მუშები მშენებლობებზე #LIVE
ექთნების შრომის პირობები და ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება
რეალური სივრცე - მშენებლობა ტვერელთან #LIVE
საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის გამოწვევები
რეალური სივრცე - როგორ ვკარგავთ ტყეს
რეალური სივრცე - როგორ გადავარჩინოთ ტყე #LIVE
რეალური სივრცე - ქალები დედებზე
რეალური სივრცე - ქალები ამბობენ #LIVE
რეალური სივრცე - არის თუ არა ქვეყნის კურსი დეცენტრალიზაცია და ძლიერი თვითმმართველობა #LIVE
რეალური სივრცე - ფრაგმენტები სოციალური მუშაკის ცხოვრებიდან