საუკეთესო წიგნები
ოთხშაბათი, 17:00
ორშაბათი, 17:00
გადაცემის მიზანია, წიგნისა და წიგნიერების პოპულარიზაცია. „საუკეთესო წიგნები“ ხელს შეუწყობს მსმენელში წიგნის მიმართ ინტერესის გაზრდას, კითხვის კულტურის ჩამოყალიბებასა და წიგნიერების დონის ამაღლებას.
ავტორი და წამყვანი: ბასა ჯანიკაშვილი
ვიდეო/აუდიო