რეალური სივრცე
შაბათი, 18:30

შაბათი, 18:30

რეალური სივრცე” არის ღია პლატფორმა საჯარო დისკუსიისთვის, საზოგადოებისთვის ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე. ეს სივრცე უკვე ათი წელია ერთმანეთთან აკავშირებს ადამიანებს, რომლებიც დგანან კონკრეტული პრობლემის წინაშე იმ უწყებებთან, ექსპერტებთან, ან საზოგადოების წევრებთან, რომლებსაც ამ საკითხის მოგვარება შეუძლიათ, ან პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიული ხედვა გააჩნიათ.

გადაცემის მიზანი ყოველთვის იყო და იქნება არა კონფლიქტის გაღრმავება და პოზიციების დაშორება, არამედ კონსტრუქციული დისკუსიის უზრუნველყოფა და გამოსავლის ერთად ძიება.