ქართული ჟესტური ენის გაკვეთილები
ტელესკოლა

შაბათ-კვირა; 12:30

მსოფლიოში არსებობს 137 ჟესტური ენა, მათ შორის, ქართული ჟესტური ენაც, რომლის შესწავლაც „ტელესკოლაში” შეუძლია არამხოლოდ სმენის სრული და ნაწილობრივი დარღვევის მქონდე პირებს, არამედ ყველას, ვისაც სურვილი აქვს, ხელი შეუწყოს ამ პირების საზოგადოებაში ადაპტაციასა და თანასწორუფლებიანობას.

ვიდეო