გამომძიებელი რეპორტიორი
23:00

„გამომძიებელი რეპორტიორი”, ჟურნალისტური გამოძიების პროექტი 2014 წლის ოქტომბრიდან ხორციელდება. პროექტის ავტორები – ლია ტოკლიკიშვილი და მაია გოგოლაძე.

პროექტის მიზანია საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების დაფარული ფაქტებისა და მხარეების ძიება და გამოვლენა. გამოძიების თემები შეირჩევა მაყურებელთა წერილების მიხედვით.

ჟურნალისტური ძიებისას დაცულია საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა, ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული ნორმები, ჟურნალისტური ეთიკის დაწერილი და დაუწერელი კანონები.

ვიდეო/აუდიო