ახალი კვირა

კვირა, 21:00

„ახალი კვირა“ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟებს შემეცნებით, სოციალურ და კულტურულ თემებზე, კონკრეტული ადამიანების მიღწევებისა და საქმიანობის, ეთნიკური ჯგუფებისა და მათი ტრადიციების, უცხო ქვეყნების კულტურული ცხოვრების შესახებ.

სტუდიური გადაცემა კვირის განმავლობაში მომზადებულ რეპორტაჟებს მოიცავს.

გადაცემა ითვალისწინებს სტუმრების ჩართულობას, კონკრეტულ თემაზე მომუშავე რეპორტიორის სტუდიაში ინტეგრაციას (თემის მომზადების მსვლელობისა და დამატებითი ფაქტების წარსადგენად), ასევე, რეპორტიორების ჩართვას.

ვიდეო/აუდიო