ტეგი: ტატო ხუნდაძე

42° პარალელი - "ფრიდომ ჰაუსის"ანგარიში-განხილვები ქართულ დემოკრატიაზე
42° პარალელი - ისრაელ-პალესტინის 70- წლიანი კონფლიქტი / იერუსალიმის სადავო სტატუსი / "მარშალის გეგმის" მიღებიდან 70 წელი გავიდა / სირიული ეგრეთწოდებული ტროიკის მომავალი / ისრაელის უსაფრთხოება
რეალური სივრცე - ტრაგედია ტყიბულში #LIVE
42° პარალელი - აშშ-ს ინოვაციური განვითარება
სამხრეთ კორეის ეკონომიკური სასწაული
"იაფი ფული" და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება: განვითარების ბანკის საჭიროება
უმუშევრობის ნეოლიბერალური "წყევლა"
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები: ფოთის მაგალითი
„ბრექსითის“ ნისლიანი პერსპექტივა: დილემათა ჯამი
ვიწრო ინტერესები საზოგადოებრივი სიკეთის წინააღმდეგ
მცირე და არაეფექტური ბიუროკრატია
საქართველო-ევროკავშირი: თავისუფალი ვაჭრობის შედეგები
სახელმწიფო დანახარჯები საქართველოსა და ევროკავშირში
სახელმწიფო შესყიდვების როლი განვითარების პოლიტიკაში
კოოპერაციული მეურნეობების არამდგრადობა
კვლევა და განვითარება საქართველოში