ტეგი: ტატო ხუნდაძე

რეალური სივრცე - ტრაგედია ტყიბულში #LIVE
42° პარალელი - აშშ-ს ინოვაციური განვითარება
სამხრეთ კორეის ეკონომიკური სასწაული
"იაფი ფული" და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება: განვითარების ბანკის საჭიროება
უმუშევრობის ნეოლიბერალური "წყევლა"
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები: ფოთის მაგალითი
„ბრექსითის“ ნისლიანი პერსპექტივა: დილემათა ჯამი
ვიწრო ინტერესები საზოგადოებრივი სიკეთის წინააღმდეგ
მცირე და არაეფექტური ბიუროკრატია
საქართველო-ევროკავშირი: თავისუფალი ვაჭრობის შედეგები
სახელმწიფო დანახარჯები საქართველოსა და ევროკავშირში
სახელმწიფო შესყიდვების როლი განვითარების პოლიტიკაში
კოოპერაციული მეურნეობების არამდგრადობა
კვლევა და განვითარება საქართველოში