ტეგი: საზოგადოების დახმარება

ნინო ჯვარშეიშვილს საზოგადოების დახმარება სჭირდება
საქველმოქმედო განცხადება
მარიამ ჭელიძეს საზოგადოების დახმარება სჭირდება
საქველმოქმედო განცხადება
12 წლის თამარ მექვაბიშვილს საზოგადოების დახმარება სჭირდება
ელენე ზაქაიძეს საზოგადოების დახმარება სჭირდება
წლინახევრის ნიკოლოზ პაპიაშვილს საზოგადოების დახმარება სჭირდება
საქველმოქმედო განცხადება 
მზევინარ რევაზიშვილს საზოგადოების დახმარება სჭირდება
საქველმოქმედო განცხადება
ორი თვის გიორგი დავითულიანს საზოგადოების დახმარება სჭირდება
საქველმოქმედო განცხადება
ათი თვის იოანე ნაცვლიშვილს საზოგადოების დახმარება სჭირდება
საქველმოქმედო განცხადება
საქველმოქმედო განცხადება
საქველმოქმედო განცხადება
საქველმოქმედო განცხადება