პირადი ექიმი - სუნთქვის გაძნელება და ქოშინი #LIVE

1-ლი ბლოკი: სუნთქვის გაძნელება და ქოშინი;

სტუმარი: ლიზა გოდერძიშვილი – თერაპევტი;

მე-2 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი.