პირადი ექიმი - ჟესტური ენა ყველასთვის / შეზღუდული შესაძლებლობები და სტომატოლოგიური დახმარება #LIVE

1-ლი ბლოკი: ჟესტური ენა ყველასთვის;

სტუმარი: მაია კუბლაშვილი – სურდო თარჯიმანი;

მე-2 ბლოკ: შეზღუდული შესაძლებლობები და სტომატოლოგიური დახმარება;

სტუმარი: ქეთი გოგილაშვილი – სტომატოლოგი, პროფესორი;

მე-3 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი.