Xalq Müdafiəçisi Parlamentə illik hesabatını martın sonun kimi təqdim etməlidir
Xalq Müdafiəçisi Parlamentə illik hesabatını martın sonun kimi təqdim etməlidir

Xalq Müdafiəçisi, Nino Lomcariya ölkədə insan hüquqları və azadlıqlarının müdafiəsi durumu barəsində illik hesabatını Parlamentə martın sonuna kimi təqdim etməlidir.

Qanunvericilik orqanına illik hesabatın təqdim edilməsi prosedurları reqlament ilə müəyyən olunub. Reqlamentə əsasən, Xalq Müdafiəçisi ildə bir dəfə, həmçinin yaz sessiyasında hərillik hesabat barəsində məruzə təqdim etməlidir. Onların da müzakirəsi əsasında Parlament qərar və ya qətnamə qəbul edir.

Parlamentin qərarı ölkədə insan hüquqları və azadlıqlarının müdafiəsi durumu barəsində Xalq Müdafiəçisinin hesabatının dəyərləndirməsini, Parlamentin tapşırıqlarını və onların yerinə yetirilməsi müddətlərini əhatə etməlidir.