Hökumət fövqəladə vəziyyət zamanı məhdudiyyətlərin tədbiq olunması səbəblərini açıqlayır
Hökumət fövqəladə vəziyyət zamanı məhdudiyyətlərin tədbiq olunması səbəblərini açıqlayır

Gürcüstan hökuməti fövqəladə vəziyyət zamanı məhdudiyyətlərin tədbiq olunması səbəblərini açıqlayır.

COVID-19-a qarşı, Gürcüstan hökuməti tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirləri hesabatında qeyd olunduğu kimi, Gürcüstanda yeni koronavirusun yayılması prevensiyası məqsədi ilə, məcburi məhdudiyyətlərin təyin edilməsi üç əsas foaktordan irəli gəlirdi – virusun keçməsi keyfiyyəti və səhiyyə sisteminin hazırlığı, cəmiyyətin sosial-mədəni özünəməxsusluğu və cəmiyyət tərəfindən zəmanətlərin qəbul edilmə keyfiyyəti.

“Gürcüstanda yeni koronavirusun yayılması prevensiyası məqsədi ilə, məcburi məhdudiyyətlərin təyin edilməsi üç əsas foaktordan irəli gəlirdi: virusun keçməsi keyfiyyəti və səhiyyə sisteminin hazırlığı – virusun yüksək və sürətlə yayılmasını nəzərə alaraq, məqsəd insanların kütləvi yoluxmasına yol verməmək idi; cəmiyyətin sosial-mədəni özünəməxsusluğu – ölkədə cəmiyyətin spesifikasını nəzərə alaraq, faktiki olaraq, risk qruplarının ayrıca bölünməsi və izolasiyası mümkün deyildi; cəmiyyət tərəfindən zəmanətlərin qəbul edilmə keyfiyyəti – pandemiya ilə mübarizənin ilkin mərhələsində təyin edilmiş rekomendasiyaların icrası analizi bu metodun zəifliyini aşkar etdi. Müvafiq olaraq arzu olunan nəticəyə nail olmaq üçün, məcburi yerinə yetiriləsi məhdudiyyətlərin təyin edilməsi məcburiyyəti əmələ gəldi”, – OVID-19-a qarşı, Gürcüstan hökuməti tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirləri hesabatında qeyd olunur.