"Teleskola" bir yaşındadır
"Teleskola" bir yaşındadır

“Teleskola” (tele-məktəb) bir yaşındadır. Maarifləndirmə tele-kanalı şagirdlərə tele-dərsləri, müxtəlif yaşlı tamaşaçıya isə, rəngarəngli proqramı təklif edir.

Kanalın efiri birincidən onikinci sinif də daxil olmaqla tədris proqramı ilə nəzərdə tutulmuş dərsləri əhatə edir. Məktəb proqramından başqa “Teleskola” şagirdlərə maarifləndirmə sinifdənkənar dərsləri və sənədləri filmləri təklif edir.

“Teleskolanın” efiri qeyri-gürcü dilli məktəblər üçün, həmçinin işarə dili dərslərinə ayrılır.

Təhsil Nazirliyi və Gürcüstanın Birinci Kanalının birgə layihəsi olan “Teleskola” efirə 2020-ci il 30 martda çıxdı.