Gürcüstanda Dövlət Müfəttişliyi Xidməti yaradılır
Gürcüstanda Dövlət Müfəttişliyi Xidməti yaradılır

Parlament tərəfindən qanunlayihənin təsdiq olunması təqdirində, ən qısa zamanda müstəqil istintaq mexanimzini əldə edəcəyik – Dövlət Müfəttişliyi Xidməti, –  bu barədə Ədliyyə naziri Tea Sulukiani bəyan etdi.

Sulukianinin qeyd etdiyinə görə, müvafiq qanunlayihə hazırlanıbdır və Dövlət Müfəttişliyi Xidmətinin üç istiqamətdəm işləməsini nəzərdə tutur – hüquqmühafizəçilər tərəfindən törədilən qeyri müvafiq yanaşmalar, o cümlədən işgəncə, döymə və baçqa növlü faktlar; personal göstəricilərin müdafiəsi və gizli istintaq prossesində və qanuniliyinin prinsipinin qorunmasına nəzarət.

Elə onun dediyinə görə, dövlət müfəttişisni parlament seçəcək.