Acara Ali Şura sədri vəzifəsinə David Qabaidzeni seçdilər
Acara Ali Şura sədri vəzifəsinə David Qabaidzeni seçdilər

Acara Ali Şurasına yenə David Qabaidze rəhbərlik edəcək. Hakim komanda seçimini yen onun üzərində etdi.

Gizli səsvermədə 14 deputat iştirak edirdi. Onların hamısı hakim komandanı təmsil edirdilər. Məlum olduğu kimi, müxalifət yeddi üzvü şuraya daxil olmaaı planlaşdırmır.

Daviz Qabaidzenin dediyinə görə, mxalifətin boykotu rejimində, fərqli fikirlərin dinlənilməsi məqsədilə, qayre-hökumət bölməsi ilə sıx əməkdaşlıq edəcək.

“Əgər Ali Şuraya daxil olmağa qərar versələr, əməkdaşlıq edəcəyik, yoxsa da bu onların seçimidir. Ötn dörd il ərzində də bi faktiki olaraq müxalifətsiz işləməli olurduq. Beləliklə, fəaliyyət baxımından Ali Şuranı heç bir problemi olmayacaq”, – Qabaidze bəyan etdi.