მამუკა მაღულარია - შეშლილი ალმასი
მამუკა მაღულარია - შეშლილი ალმასი

მონაწილეობენ: ლევან ბერიკაშვილი, ლაშა ამბიძე, ლილი ხურითი

რეჟისორი – მამუკა მაღულარია

ხმის რეჟისორი – ბაკო ხვიჩია