გაგა ნახუცრიშვილი "ზამთრის ზღვა"
გაგა ნახუცრიშვილი "ზამთრის ზღვა"

რადიოსპექტალი მოამზადეს: ზურაბ კანდელაკმა, ბაკო ხვიჩამ, ნათია ხოშტარიამ

მონაწილეობენ: ნიკა წერედიანი, ანა მატუაშვილი, ლილი ხურითი