მამუკა მაღულარია "72 საფეხური უკვდავებამდე"
მამუკა მაღულარია "72 საფეხური უკვდავებამდე"

მონაწილეობენ: გივი ჩუგუაშვილი, ანა მატუაშვილი, კახა თოლორდავა

რეჟისორი – მამუკა მაღულარია

ხმის რეჟისორი – ბაკო ხვიჩია

ნახატი – ირაკლი მაღულარია (8 წლის)