გიორგი ლეონიძე - ნატვრის ხე (V გადაცემა)
გიორგი ლეონიძე - ნატვრის ხე (V გადაცემა)

სამთო საბალახე

მეეტლე იაგორა

კითხულობენ გიზო სიხარულიძე და ზაზა მიქაშავიძე

დატოვე კომენტარი