სისხლის მარაგის დეფიციტი საქართველოში

ომში მყოფი უკრაინის დასახმარებლად საქართველოდან ჰუმანიტარული ტვირთის გარდა, იგზავნება სისხლიც. ჯანდაცვის სამინისტროები ერთმანეთთან კომუნიკაციაში არიან და საჭიროების შემთხვევაში ქვეყანას დონორების მიერ გაღებულ სისხლს აწვდიან. ამოქმედებულია სპეციალური ვებ-გვერდი და ცხელი ხაზიც, სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს დარეგისტრირება შეუძლია. სისხლის პირველი პარტია ძირითადად ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში შეგროვდა, რადგან ქვეყანას სისხლის ბანკებში მცირე მარაგები ჰქონდათ. ეს პრობლემა კოვიდ-პანდემიამ კიდევ უფრო გაამწვავა. თუმცა უკრაინაში საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ სისხლის ჩაბარების მსურველთა ნაკადები მკვეთრად არის გაზრდილი.