საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - პირველი თებერვალი

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2021 წლის პირველი თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი.

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#504; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

დატოვე კომენტარი