საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - პირველი მარტი, 2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის პირველი მარტის სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #407; მოქალაქე ზვიად რატიანის საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #408; დამოუკიდებელი აუდიტორის დანიშვნასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 31 იანვრის N404 გადაწყვეტილებით (ოქმი N368) გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის შესახებ;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #409; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ კომპანიისგან Eutelsat საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის სიგნალის სატელიტით გავრცელების მომსახურების შეძენაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

დატოვე კომენტარი