საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 9 ნოემბერი, 2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 9 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის III კვარტლის ანგარიში.

დატოვე კომენტარი