საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 5 აპრილი

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2021 წლის 5 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#508; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“ 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

დატოვე კომენტარი