საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 31 მარტი

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2021 წლის 31 მარტის სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#507; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ 2021 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.

დატოვე კომენტარი