საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 30 ოქტომბერი

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 30 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი.

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #493.

დატოვე კომენტარი