საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 29 აგვისტო, 2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 29 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგი.

2019 წლის 29 აგვისტოს სამეურვეო საბჭოს სხდომაზე მიღებული დადგენილება.

დატოვე კომენტარი