საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 26 ოქტომბერი, 2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 26 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #434; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარისა და თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #435; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #436; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ სპეციალური სერვერული პროგრამული უზრუნველყოფის – CATI-ს შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

დატოვე კომენტარი