საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 26 აპრილი, 2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 26 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #414; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2015-2016 წლების პროგარმული პრიორიტეტების ვადის გარძელების შესახებ;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #415; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დატოვე კომენტარი