საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 24 მაისი, 2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 24 მაისის სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018 წლის I კვარტლის ანგარიში

დატოვე კომენტარი