საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 22 თებერვალი

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2021 წლის 22 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#506; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ ქ. თბილისში, კოსტავას ქ. N68-ში მდებარე უძრავი ქონების გასხვისებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

დატოვე კომენტარი