საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 2 ივლისი, 2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 2 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #422; მოქალაქე დალი სოლომონიძის, მედიის განვითარების ფონდის, ქართველ მუსლიმთა კავშირის, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ

დატოვე კომენტარი