საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 18 მაისი, 2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 18 მაისის სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #417; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ უძრავი ქონების გასხვისების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

დატოვე კომენტარი