საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 16 აპრილი, 2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 16 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

დატოვე კომენტარი