საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 14 თებერვალი, 2018

სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 14 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

დატოვე კომენტარი