საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 13 დეკემბერი, 2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 13 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #438; ფიზიკური პირის ნიკოლოზ ოდიკაძის საჩივრის განხილვაზე უარის თქმის შესახებ;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #439; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ კომპანიისგან შპს TVC Georgia სტუდიური მულტიმედიური დეკორაციის (საინფორმაციო ვიდეო კედლებისა და მულტიმედიური გამოსახულების სისტემის) შესყიდვაზე თანხმობის შესახებ;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #440; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ რადიო და ტელევიზიის პროგრამების შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით მიწოდების და გავრცელების მომსახურების ექსკლუზიურად შესყიდვის მიზნით შპს „საქართველოს ტელერადიოცენტრთან“ შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

დატოვე კომენტარი