საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 12 თებერვალი

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2021 წლის 12 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

დატოვე კომენტარი