საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 12 ივნისი, 2019

2019 წლის 12 ივნისს, 11:00 საათზე, გაგრძელდა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 5 ივნისის სხდომა. დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#455; ა(ა)იპ „საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის” საჩივრის დაკმაყოფილების შესახებ.

დატოვე კომენტარი