საქართველო უკრაინისთვის

▪ საქართველო უკრაინისთვის და უკრაინელები საქართველოში.

▪ ომს გამოქცეულ ადამიანები და ომში მყოფი ქვეყნისთვის გაწეულ დახმარება.

კვირის მოამბე