#მარტივილოგიკა ლუკა ხიჯაკაძე და ლუკა გაგნიძე / ლევან კვარაცხელია და მარიამ კაპანაძე / ქეთევან როსტომაშვილი და თეა რევაზიშვილი

მარტივი ლოგიკა