კაცები პირველზე! სტუმრები: სოფი ვილი და შოთა კვარაცხელია

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები