კაცები პირველზე! სტუმარი: „შარქი“ დაჩი ჭოლაძე

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები

შარქ თენქ საქართველო

დატოვე კომენტარი