კაცები პირველზე! სტუმარი: ნიკოლოზ ცქიტიშვილი - საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები

#კალათბურთი